JUDr. Ivana Žilinčíková

Advokát (Praha)

Vzdělání a praxe

 • Právnická fakulta, Západočeská Univerzita v Plzni, magisterské studium ukončeno a titul „Mgr.“ získán v roce 2010

 • Právnická fakulta, Univerzita Komenského (Bratislava), absolvování seminářů slovenského práva (2016-2017)

 • Právnická fakulta, Karlova Univerzita v Praze (2017), rigorózní studium, obhajoba rigorózní práce a složení státní zkoušky, titul „JUDr.“ získán v roce 2017

 • Česká advokátní komora (2017), složení advokátních zkoušek a zápis do seznamů advokátů ČR pod ev.č. 17761

 • Prague Financial Advisory Services, s.r.o., аsistentka ředitele (2006-2008)

 • Advokátní kancelář Rudolf a partneři, právní asistent (2009-2010)

 • Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, аdvokátní koncipient (2010-2011)

 • Advokátní kancelář v Bakeš a partneři, advokátní koncipient (2013-2014)

 • Advokátní kancelář Hanzlík a partneři, advokátní koncipient (2014-2015)

 • Advokátní kancelář VILA ADVOCAT, JUDr. Pavel Novák, advokát, аdvokátní koncipient (2015-2017)

 • Advokátní kancelář AURIXA s.r.o., advokátní kancelář (2017-2019)

 • Advokátní kancelář UNITED LEGAL PARTNERS, advokát (od 2019)

Copyright. United Legal Partners. 2020. Designed by Sugar Free Media.

Parížská 20, Praha 1

UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář