top of page

JUDr. Uljana Bondarevská Kurivčaková

Zakladatel a vedoucí partner firmy, advokát

Снимок экрана 2019-02-06 в 17.10.50 копи

"

Jako vedoucí a řídící partner firmy garantuji kvalitu poskytovaných služeb a zavazuji se k tomu, že Váš případ bude řešen s maximální péčí a odhodláním.

JUDr. Uljana Bondarevská Kurivčaková je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS. Před založením advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS Uljana řádu let působila v renomovaných českých advokátních kancelářích, kde získala rozsáhlé zkušenosti.

Ve své praxi se JUDr. Uljana Bondarevská Kurivčaková specializuje zejména na obchodní právo a právo obchodních společností, cizinecké a migrační právo, právo nemovitostí, soudní spory, rodinné právo a trestní právo, a dále řídí a koordinuje činnost advokátní kanceláře.

Vedle poskytování právních služeb pro česky mluvící klienty se Uljana věnuje rovněž poskytování komplexních právních služeb rusky hovořící klientele, a dále českým a zahraničním klientům při jejich vstupu a podnikání na ruském trhu či dalších zemích SNS.

 

V roce 2017 byla v advokátní kanceláři UNITED LEGAL PARTNERS rovněž otevřena Čínská sekce, zaměřující se na poskytování právních služeb pro české a slovenské podnikatele, při jejích vstupu a podnikání na čínském trhu.

Vzdělání

●      Právnická fakulta, Karlova Univerzita v Praze (2001 – 2007), magisterské studium, titul „Mgr.“

●      Právnická fakulta, Národní Univerzita Lvov, Ukrajina (1999 – 2005), magisterské studium, titul „Mgr.“

●      Právnická fakulta, Karlova Univerzita v Praze (2010), rigorózní studium, obhajoba rigorózní práce, získání titulu „JUDr.“

●      Česká advokátní komora (2012), složení advokátních zkoušek a zápis do seznamů advokátů ČR pod č. 14594

●      Unie rodinných advokátů, aktivní člen unie (2018)

Praxe

●      Advokátní kancelář Peterka & Partners (2005 - 2009)

●      Advokátní kancelář Havel & Holásek (2009 - 2012)

●      Advokátní kancelář BBH, advokát, funkce vedoucího ruské poradenské skupiny (2013 – 2014)

●      Od roku 2012 – soukromá advokátní praxe, případy přidělené soudy ČR (zastupování ex-offo)

●      Advokátní kancelář UNITED LEGAL PARTNERS (od 2014)

Publikační a přednášková činnost

●      Založit společnost v Rusku bude jednodušší (Právní rádce 7-2013)

●      Dvojí občanství aneb co přinese nový zákon o statním občanství ČR (Právní rádce 12-2013)

●      10 otázek pro … Uljanu Bondarevskou Kurivčakovou (www.eprávo.cz, prosinec 2013)

●      Přednášení na Strojírenském veletrhu v Brně na téma „Podnikání na území RF“ (říjen 2016)

●      Zapojení se do projektu ČAK „Advokáti do škol“ (říjen 2018)

●      Lektorka on-line kurzu na téma „Zaměstnávání cizinců na území ČR“, www.epravo.cz (březen 2019)

●      Lektorka on-line kurzu na téma „Zaměstnávání cizinců v ČR. Povolení k zaměstnání. Modrá karta“, www.epravo.cz (březen 2019)

Jazyky

●      Čeština

●      Ruština

●      Angličtina

●      Ukrajinština

●      Polština (obecné znalosti)

●      Rumunština (obecné znalosti)

bottom of page